2017, നവംബർ 23, വ്യാഴാഴ്‌ച

സൗദി രാജാവും പണ്ഡിതരും മീലാദുന്നബി അംഗീകരിച്ചെന്നോ.ജ : സയ്യിദ്

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ