2018, ഫെബ്രുവരി 18, ഞായറാഴ്‌ച

നന്മ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയും പിന്നെ ലംഘനവും ഉണ്ടായാൽ ജ: സയ്യിദ് സുല്ലമി

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ